แอร์Amena ติดผนัง รุ่น WL30B-MNVLE (WL-B) ขนาด30,500บีทียู เบอร์5 (R32)
33,500.00 บาท
42,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม