สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Email: teddyaircond@gmail.com หรือโทร. 095-323-9555