นโยบายการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิต (Product Warranty Policy from Manufacturers)

  • รับประกันสินค้าจากผู้ผลิต: อะไหล่ 1-5 ปี, คอมเพรสเซอร์ 1-12 ปี, แผงรังผึ้ง 1-3 ปี ขึ้นอยู่กับสินค้า ยี่ห้อ ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าตรวจเช็ค ค่าซ่อม เป็นต้น
  • เมื่อลูกค้าพบความผิดปกติในตัวผลิตภัณฑ์ ในขณะผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในการรับประกัน สามารถแจ้งทางบริษัทฯเพื่อเข้าตรวจเช็คได้ทันที
  • บริษัทฯ จะรับประกันชิ้นส่วนที่ชำรุดบกพร่องที่เกิดจากมาตรฐานการผลิตเป็นระยะเวลาตามที่ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ซื้อ หรือเป็นระยะเวลานับจากวันที่สินค้าส่งของออกจากบริษัทฯ แล้วแต่ว่าวันที่ใดจะถึงก่อนโดยไม่มีมูลค่าใดๆ
  • การรับประกันไม่รวมถึงการให้บริการตรวจเช็ค เปลี่ยนอะไหล่ ค่าเดินทาง และการล้างทำความสะอาด
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ ในกรณีการชำรุด หรือเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การสึกกร่อน ขึ้นสนิม ภัยจากแมลงกัดแทะหรือสัตว์ต่างๆ การใช้งานไม่ถูกวิธี การใช้งานผิดประเภท การดัดแปลง หรือการตัดต่ออุปกรณ์ใดๆ การเคลื่อนย้าย การขนส่ง
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันความเสียหายอันเนื่องจากการติดตั้งที่ไม่ได้ติดตั้งโดยช่างของบริษัทฯ หรือตัวแทนจำหน่าย หรือ ผู้ที่บริษัทฯ มอบหมายให่้
  • บริษัทฯ จะไม่รับประกันผลิตภัณฑ์ ตามที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันในกรณีที่ไม่มีบัตรรับประกันมาแสดง
  • การรับประกันนี้จะใช้ เฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น