เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่ ปี 2019! แบบมีดาว! เริ่มใช้ 1 มกราคม 62

TeddyAir's Content

เจาะลึกฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่! เพิ่มเติมสิ่งใหม่ เริ่มใช้ 1 มกราคม 62

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 เราคุ้นเคยกันดีมานับ 20 ปี ซึ่งก็มีมาตรฐานเปลี่ยนขึ้นในช่วงหลายปี (เช่นมีปีต่อท้ายว่ามาตรฐานปี 2012) แต่ยังคงแสดงอัตราการใช้ไฟฟ้าในรูปแบบเดิมมานาน และในปัจจุบันมีการเพิ่ม QR Code เพื่อไว้สแกนกับ App “Label No.5” เพื่อตรวจสอบข้อมูลได้ และป้องกันสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานแต่ปลอมฉลากเบอร์ 5

 

แต่ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป กฟผ. ได้ประกาศใช้ “ฉลากเบอร์ 5 แบบใหม่” ซึ่งมีถึง 4 รูปแบบด้วยกัน


จากภาพแบ่งออกเป็นดังนี้ แบบไม่มีดาว เหมือนกับเบอร์ 5 เดิมทุกประการ แบบ 1 ดาว แบบ 2 ดาว แบบ 3 ดาว โดยยิ่งดาวเยอะจะยิ่งมีประสิทธิภาพประหยัดไฟมากขึ้น

  1. เบอร์ 5
  2. เบอร์ 5 ★ 
  3. เบอร์ 5 ★★ และ
  4. เบอร์ 5 ★★★

ซึ่งยิ่งมีจำนวนดาวมาก ยิ่งแสดงถึงการประหยัดไฟที่มากขึ้น โดยแต่ละระดับสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 – 10

เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่นี้ ได้เริ่มวางจำหน่ายแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา

หน้าตาของฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ มีข้อแตกต่างจากกฉลากเก่า ที่สำคัญๆ คือ ฉลากใหม่จะเพิ่มความชัดเจนของค่าไฟฟ้า และจะแสดงระดับประสิทธิภาพของค่าพลังงาน 4 ระดับ คือ เบอร์ 5, เบอร์ 5 ★, เบอร์ 5 ★★ และ เบอร์ 5 ★★★ รวมถึงเพิ่มที่อยู่เว็บไซต์เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้


ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมฉลากประหยัดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ ได้ที่ http://labelno.5.egat.co.th ซึ่งจะมีรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจาก กฟผ. และมีรายละเอียดของฉลากแต่ละผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบความถูกต้องของฉลากได้ด้วยตนเอง

 

ต่อไปนี้ หากจะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าลืมมองหาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ สังเกตง่ายๆ คือ ฉลากที่มี “ดาว” ★ ปรากฏบนฉลาก ดาวยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ !!!

 

รายละเอียดส่วนประกอบขอฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ นอกจากนี้ยังมีฉลากบนสินค้าที่ไม่ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วย เพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการผลิตนั้นประหยัดพลังงานหรือเป็นสินค้าที่ช่วยประหยัดไฟทางอ้อมเช่น เสื้อผ้าที่ไม่ต้องรีด เป็นต้น

 

 

 

 

 

โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

สนับสนุนภาพ วิดีทัศน์ และเนื้อหา: https://www.labelno5.egat.co.th, https://www.energynewscenter.com, https://www.beartai.com, https://www.sanook.com, https://www.baanlaesuan.com