แอร์CentralAir ตั้ง/แขวน รุ่น CFH-32EFN30 (CFH-32EFN) ขนาด30,200บีทียู เบอร์5 (R32)
99,999.00 บาท
ติดต่อสอบถาม