แอร์Amena แขวนใต้ฝ้า รุ่น SK48B-MNVLU(RSYLU) (SK-B) ขนาด50,000บีทียู (R410A)
46,500.00 บาท
54,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม