แอร์Amena ตั้ง/แขวน รุ่น SK24BA-MNVKE (SK-BA) ขนาด26,000บีทียู เบอร์5 (R410A)
30,500.00 บาท
34,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม