แอร์Amena ตั้ง/แขวน รุ่น SK18BA-MNVKE (SK-BA) ขนาด18,000บีทียู เบอร์5 (R410A)
26,500.00 บาท
28,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม