แอร์Amena ตั้ง/แขวน รุ่น SK13BA-MNVKE (SK-BA) ขนาด13,000บีทียู เบอร์5 (R410A)
22,500.00 บาท
24,400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม